Pfeiffer/Kummer/Scheuch

Festschrift für Hans Erich Brandner

Festschrift für Hans Erich Brandner
Buch Verlag Dr. Otto Schmidt KG

ISBN 978-3-504-06017-6

160X240 mm, 1996, 858 Seiten, Festschrift, Buch Hardcover
129,00 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar
Beschreibung

Pfeiffer/Kummer/Scheuch, Festschrift für Hans Erich Brandner

Autoren
Von (Verfasser) PräsBGH a.D. Pfeiffer, Gerd, Prof. Dr.; RA Kummer, Joachim, Dr.; RAin Scheuch, Silke
129,00 € inkl. MwSt.